DEEL 2: WAARDERING TONEN

In de Marriage Course gaat het op de derde cursusdag over conflicten oplossen.

Je zou denken dat het gaat over een manier van communiceren en hoe je de verbinding met je partner goed moet maken. Het eerste principe dat wordt behandeld in de cursus is: Waardering geven aan elkaar.[i] Stelletjes moeten (opnieuw) leren om hun partner te laten merken dat hij/zij de belangrijkste persoon ter wereld is. Je moet je concentreren op wat je leuk vindt aan de ander en wat je in hem/haar bewondert. Je leert dankbaarheid tonen om wat je partner voor je doet en je leert en oefent dit dagelijks te doen!

Op shaunti.com[ii] lees je een drietal tips hoe jij waardering kan tonen (of krijgen):

 1. Probeer 30 dagen lang niets negatiefs te zeggen over je partner of iemand ande
 2. Probeer elke dag iets waarderends te zeggen tegen je partner of over je partner.
 3. Doe elke dag iets liefs voor je partner.

Deze drie tips lijken op de vele tips uit het 40-dagen stappenplan van Stephen en Alex Kendrick.[iii]

 

Waardering voor mannen

Als we het hebben over waardering dan moet gezegd worden dat mannen en vrouwen op zoek zijn naar verschillende invullingen van waardering.

Emmerson Eggerichs heeft hier een boek over geschreven.[iv] De waardering die mannen nodig hebben heeft vooral te maken met hun prestatiedrang. Veel mannen voelen dat hun verlangen om te werken en te presteren gewaardeerd wordt als:[v]

 • je tegen hem zegt of voor hem opschrijft dat je waardering hebt voor zijn wer
 • je laat merken dat je wat betreft zijn beroep vertrouwen in hem hebt;
 • je aandachtig luistert als hij over zijn werk vertelt – net zo aandachtig als je van hem verwacht dat hij naar jou luistert;
 • je hem toestaat om over zijn ambities te vertellen, net zoals tijdens je verkeringstijd.

Eggerichs geeft in zijn boek enkele vragen mee die je jezelf kunt stellen over de manier hoe je je man benadert. [vi]

 1. Veroveren: sta ik altijd achter hem en laat ik hem voortdurend weten dat ik hem steun in zijn werk en in wat hij buitenshuis doe
 2. Leiderschap: laat ik hem weten dat ik respect en waardering heb voor zijn verlangen om mij en ons gezin te beschermen en voor ons te zorgen?
 3. Gezag: heb ik expliciet uitgesproken dat ik erken dat hij een grotere beslissingsbevoegdheid heeft in ons gezin omdat hij voor ons verantwoordelijk is? Laat ik hem de leider zijn?
 4. Inzicht: heb ik vertrouwen in zijn vermogen om dingen te analyseren en met oplossingen te komen en ga ik niet alleen op mijn eigen gevoel af?
 5. Kameraadschaap: probeer ik, als het maar even kan, dicht bij hem te zijn en naast hem te staan?
 6. Seksualiteit: kom ik tegemoet aan zijn behoefte aan seksuele intimiteit, ook als ik er zelf even geen zin in heb?

Nu zijn er ongetwijfeld vrouwen die zeggen: “Wat is dit voor een ouderwets beeld van een relatie? Mijn man heeft toch geen grotere beslissingsverantwoordelijkheid en als ik geen zin heb in seks, dan heeft hij toch gewoon pech gehad?” Het is belangrijk om je te realiseren dat het hier niet zozeer om rolpatronen in een relatie gaat, maar om de waardering die een man nodig heeft. Mannen hebben het nodig om bevestigd te worden in hun leiderschap. En zij hebben daar hun partner voor nodig.

 

Waardering voor vrouwen

De waardering die vrouwen zoeken ligt veel meer in de relationele sfeer: veel vrouwen voelen zich gewaardeerd als hun partner laat merken dat hij van haar houdt. Eggerichs noemt daarom een aantal vragen voor mannen om over na te denken:[vii]

 1. Nabijheid: denk ik er altijd aan om naar haar toe te gaan en te aanvaarden dat ze het nodig heeft om te praten en verbonden te zijn, om zeker te zijn van mijn liefd
 2. Openheid: praat ik met haar over wat er in mij omgaat en ben ik ervan overtuigd dat ik me niet verzet tegen haar pogingen om in mijn hart te kijken?
 3. Begrip: probeer ik erop te letten dat ik niet steeds met oplossingen kom, als ze met mij praat over wat haar bezig houdt of waar ze zich zorgen over maakt?
 4. Vredestichten: ben ik altijd bereid om conflicten op te lossen, en let ik erop dat ik nooit zal zeggen: “Laat maar zitten”?
 5. Trouw: ben ik voortdurend op zoek naar manieren om tegen haar te zeggen dat ik haar altijd trouw zal blijven, dat ze de liefde van mijn leven is?
 6. Hoogachting: laat ik haar altijd merken dat ik haar koester en dat ze voor mij de meest waardevolle persoon is? Laat ik haar weten dat ik belangrijk vind wat ze doet en wat ze denkt? Weet ze dat ik absoluut niet zonder haar kan?

Let op: dit zijn geen simpele vragen voor mannen, elke vraag is enorm belangrijk.

Er zullen mannen zijn die zeggen: “Moet ik kwetsbaar worden en elke avond tijd nemen om mijn vrouw te vragen naar haar gevoelens?” Ja mannen, vrouwen zijn op zoek naar bevestiging van jullie gezamenlijke liefde. Zij willen horen en zien dat hun man van hen houdt. Een vrouw verlangt naar verbondenheid. Zij verlangt ernaar dat haar partner kwetsbaar durft te zijn en het voortouw durft te nemen om zijn waardering voor haar uit te spreken en te bevestigen.

Mannen bloeien op door bevestiging te ontvangen over hun prestatie. Vrouwen bloeien op door bevestigd te worden en te merken dat zij geliefd zijn. Dat is de hoofdgedachte van Eggerichs, mannen ontvangen liefde als zij gerespecteerd worden, vrouwen ontvangen respect als zij geliefd worden. Dat gaat niet altijd goed in relaties. Soms hunkert een man naar respect omdat zijn partner te weinig bevestigt dat hij ‘het’ goed doet. En ook al houdt zijn partner echt van hem, als hij niet af en toe hoort wat hij goed doet, ervaart hij ook geen liefde.

En evenzo hunkert een vrouw soms naar liefde omdat zij van haar partner niet het respect krijgt dat nodig heeft. En ook al respecteert haar partner haar wel, als ze niet van hem hoort dat zij geliefd is en dat ze de belangrijkste persoon in zijn leven is, zal ze geen liefde en daardoor ook geen respect ervaren.

Dus heel kort door de bocht: Je maakt een dag van een man fantastisch als je hem vertelt hoe je hem waardeert om wat hij doet. Je maakt een dag van een vrouw fantastisch, als je met haar tijd doorbrengt, naar haar luistert en haar waardeert voor wie zij is. Los van het feit dat je je respect mag uitspreken voor alles wat zij voor jullie samen doet, zal zij nog meer hunkeren naar tijd en aandacht voor haar gevoelens.

In deel 1 ging het over zelfvertrouwen. Als er een verstikkende sfeer in jullie huis is waardoor het lijkt alsof jij het nooit goed doet, denk eens goed na in hoeverre er liefde is voor de vrouw (lees respect) en in hoeverre er respect is voor de man (lees liefde). Als jullie samen gaan werken aan de belangrijkste liefdestaal van de ander zul je automatisch een enorme verandering in de relatie gaan meemaken. Het zal in het begin niet makkelijk zijn vanwege bepaalde automatismen en pijnlijke herinneringen, maar het is waarschijnlijk het krachtigste middel om een relatie van binnenuit te veranderen.
 

[i] Marriage Course Werkboek, 2018, 36

[ii] https://shaunti.com/2015/01/best-habit-improving-marriages/

[iii] Stephen en Alex Kendrick, De uitdaging van de liefde, Gideon, Ruinen, 2009

[iv] Emmerson Eggerichs, Liefde en respect, Gideon, Hoornaar, 4e druk 2018

[v] Idem, 238

[vi] Idem, 299

[vii] Idem, 298