DEEL 2: VERBINDING

Als er sprake is van eenzaamheid binnen de relatie, dan is het noodzakelijk dat beide partners weer actief en bewust verbinding met elkaar gaan maken. Er moet bewust geïnvesteerd worden op elkaars liefdesbank. De partners moeten elkaar de vraag stellen: Welke behoeften zijn er verwaarloosd?

Willard Harley noemt in zijn boek de belangrijkste behoeften van de man en de vrouw[i]. De vijf voornaamste behoeften van een man zijn volgens hem:

 1. Seksuele bevrediging
 2. Kameraadschap
 3. Een aantrekkelijk uiterlijk
 4. Een goed lopend huishouden
 5. Bewondering krijgen

 De vijf voornaamste behoeften van een vrouw zijn volgens Harley:

 1. Genegenheid (affectie)
 2. Samen praten
 3. Eerlijkheid en openheid
 4. Financiële verzorging
 5. Toewijding aan het gezin

Als een man of vrouw eenzaam in de relatie is, weet je dan ongeveer waar hij of zij aan tekortkomt? Je moet samen opnieuw leren luisteren naar elkaars ervaringen, gedachten, gevoelens en verlangens en je moet samen gaan bouwen aan de intimiteit in de relatie. Het vraagt vervolgens moed en oefening om (opnieuw) te leren om over je gevoelens te praten. Soms is het moeilijk om je persoonlijke gevoelens te herkennen[ii]. Soms is het moeilijk om naar elkaars binnenwereld te vragen.

Wat weet je van de kwetsbaarheid van je partner? Ken je zijn/haar grootste dromen en verlangens?
Begrijp je hoe jouw partner liefde geeft en ontvangt?
Weet je waarom je partner worstelt met bepaalde dingen en welke angst er leeft?[iii]

Harley geeft in zijn boek een aantal tips[iv] voor de man om in de eenzaamheid van de vrouw te komen en haar liefde opnieuw te winnen.

 • Knuffel en kus haar elke morgen
 • Vertel haar dat je van haar houdt
 • Kus haar voordat je weggaat
 • Bel haar overdags eventjes op
 • Geef haar af en toe een bosje bloemen als verrassing
 • Geef cadeautjes voor bijzondere gelegenheden
 • Geef haar een omhelzing en kus als je thuiskomt
 • Help haar met koken en afwassen en andere huishoudelijke activiteiten
 • Knuffel en kus haar voordat je gaat slapen

Het klinkt misschien als een heleboel tegelijkertijd maar het werkt echt. Misschien kun je met een paar tips beginnen en dit langzaamaan opvoeren. Natuurlijk gelden deze liefdestips ook voor vrouwen om toenadering te zoeken tot hun eenzame man. Ik weet alleen niet of mannen zitten te wachten op een bosje bloemen. Misschien is iets te eten of te drinken beter!

[i] Idem, 10-11

[ii] Marriage Course Werkboek, 2018, 21-22

[iii] Stephen en Alex Kendrick, De uitdaging van de liefde, Gideon, Ruinen, 2009, 95

[iv] Willard Harley, Wat wil hij, wat wil zij?, Gideon, Hoornaar, 6e druk 2015, 41