DEEL 2: COMMUNICATIE

Conflicten oplossen zonder ruzie

Naast de twaalf relatieadviezen heeft Chapman een boek (2007)[i] geschreven over de vraag hoe relaties sterker worden als conflicten worden opgelost. In dit boek schrijft Chapman dat conflicten belangrijk zijn maar niet mogen ontaarden in ruzies. Na een ruzie kan er namelijk één partner winnen en de ander verliest, of de strijd blijft onbeslist en beide partners verliezen. In de ruziemodus ben je niet in staat om te luisteren, in een oplossingsmodus is je houding als iemand die eerst goed naar de redenen van de ander luistert. De houding tijdens een ruzie is: rigide, iemand die star of stug is.

Conflictoplossers hebben echter een andere houding: zij zoeken naar een win-winoplossing. Voor het zoeken naar een win-winoplossing moet je de ander respecteren en liefhebben en je moet het samen doen.

Met het aangaan van conflicten leren mensen hoe zij verschillen kunnen waarderen in plaats deze te zien als een ergernis. Het is een leerproces om uiteindelijk een team te kunnen worden. Het is echter onmogelijk een relatie te hebben zonder dat je conflicten hebt.

 

Verwachtingen en andere oorzaken voor conflict

Conflicten komen voort uit verschillende verwachtingen. Hans Groeneboer (2006)[ii] schrijft dat veel mensen een relatie beginnen met verwachtingen die in de praktijk onhaalbaar zijn. Deze verwachtingen komen uit boeken, films en vanuit de opvoeding. Groeneboer noemt een aantal verkeerde opvattingen waarmee mensen een relatie ingaan. Er zijn mensen die zeggen dat zij het altijd samen eens moeten zijn of dat er nooit ruzie of conflicten mogen zijn. Alles moet zoveel mogelijk samen worden gedaan en er moet iemand de baas zijn. De ander moet jou gelukkig maken en we moeten alles van elkaar weten.

Wellicht staan hier dingen bij die jij eens hebt gedacht of wat een advies was van je ouders. Deze opvattingen zijn niet juist. Het kan heerlijk zijn om het oneens te zijn met je partner, denk bijvoorbeeld eens aan de vier verschillen tussen man en vrouw (hersenen, hormonen, gevoelens en gedachten). Met conflicten kunnen verschillen worden gewaardeerd en het is prima als jij in je relatie eigen zelfstandige plannen maakt. Immers, als de vrijheid van de partner wordt beperkt, wordt de kameraadschap vernietigd.[iii]

De baas zijn in een relatie is nooit een goed idee, want alleen een hond heeft een baas. Als het goed is, zorgt intimiteit voor wederzijds geluk en soms deel je iets persoonlijks van jezelf aan een goede vriend of vriendin en niet zozeer aan je partner. Behalve dat verkeerde verwachtingen brandstof zijn voor conflicten zijn er nog andere redenen voor conflicten. Henry Cloud en John Townsend (2001)[iv] noemen er een aantal:

  1. Bewust liefdeloos handelen van één van de partners, één persoon is de boosdoener.
  2. Een onvolwassen of gebroken mens.
  3. Gekwetste gevoelens waar niemand de schuld van heeft.
  4. Tegenstrijdige belangen, de wens van de een tegenover de behoefte van de ander.

 

Er is nog een andere bron voor het krijgen van conflicten en dat is als partners kinderen krijgen. Als er kinderen komen, hebben partners te maken met minder geld, minder slaap, meer alledaagse klussen en meer conflicten over de opvoeding. Jonge moeders en vaders hebben achtmaal zoveel ruzie als kinderloze echtparen![v]

Naast al deze vormen van conflicten moet je uitkijken voor parasieten. Parasieten? Parasieten zijn al die dingen die zich aan jou of je partner vasthechten. Deze gedachte komt van Stephen en Alex Kendrick (2009)[vi]. Deze parasieten zuigen het leven uit je relatie zoals verslavingen (gokken, drugs, pornografie). Die beloven je plezier maar groeien uit tot een ziekte en verteren je gedachte, tijd en geld. Ondertussen stelen ze je trouw en je hart en trekken je weg van je geliefden. Relaties houden het bijna nooit uit als er parasieten aanwezig zijn. Elke vorm van verslaving moet je bestrijden anders bestrijdt de verslaving jouw relatie.

Nogmaals, waar twee verschillende mensen een relatie met elkaar hebben, daar zullen conflicten ontstaan. Bij elk conflict kun je denken: ‘Waar zijn we aan begonnen?’, maar conflicten kunnen worden opgelost. Elk onopgelost conflict vormt een barrière voor harmonie in een relatie. Elk opgelost conflict geeft een dieper gevoel van intimiteit.[vii]

 

[i] Gary Chapman, Win -Win, hoe relaties sterker worden door conflicten op te lossen, Kok, Kampen, 2007, 18-20, 28-31, 41

[ii] Hans Groeneboer, Als jij en ik wij worden, Koinonia, Gorinchem, 2006, 25-34

[iii] Henry Cloud & John Townsend, Grenzen in het huwelijk, Novapres, Apeldoorn, 2001, 101

[iv] Idem, 159-180 

[v] Sue Johnson, Laat me niet los, Kosmos, Antwerpen, 2014, 166

[vi] Stephen en Alex Kendrick, De uitdaging van de liefde, Gideon, Ruinen, 2009,

[vii] Gary Chapman, Win -Win, hoe relaties sterker worden door conflicten op te lossen, Kok, Kampen, 2007, 108